ODPYLACZ PRZELOTOWY ZM

ODPYLACZ PRZELOTOWY ZM

Odpylacz przelotowy typu ZM jest urządzeniem do wstępnego oddzielania drobnych zanieczyszczeń przepływających w zanieczyszczonych gazach lub spalinach.

ZASTOSOWANIE

Przelotowe odpylacze stosuje się w różnych gałęziach przemysłu między innymi w odlewnictwie, metalurgii, ciepłownictwie itp.np:
• Wstępne oczyszczanie powietrza przy piecach odlewniczych oraz wyłapywanie błąkających iskier
• Czyszczenie odlewów i przygotowywanie mas formierskich
• Wstępne oczyszczanie spalin z kotłów grzewczych oraz wyłapywanie błąkających iskier
• Czyszczenie powietrza przy rozdrabnianiu surowców mineralnych
• Wszędzie tam, gdzie występuje duże zapylenie.

OPIS TECHNICZNY

Odpylacz przelotowy ZM zbudowany jest z 1 do 40 modułów wykonanych z żeliwa, obudowy stalowej oraz zsypu zakończonego typowym kołnierzem 200×200 gdzie zbierają się wytrącone pyły
Odpylacze wykonywane są jako jedno i dwustopniowe.
Maksymalna ilość elementów modułowych wchodzących w skład jednego odpylacza wynosi 40 sztuk dając przepustowość około
130 000 m3/h

ZASADA DZIAŁANIA

Zanieczyszczony gaz ,spaliny kierowane do odpylacza wprowadzane są w ruch wirowy za pomocą zawirowywaczy wyposażonych w specjalne łopatki, gdzie następuje odśrodkowe oddzielanie się ziaren pyłów opadających grawitacyjnie do zsypu a następnie poprzez zasuwy, śluzy szczelinowe, usuwane do urządzeń transportowych.

ODPYLACZ PRZELOTOWY ZM