ODPYLACZE CYKLONOWE BATERYJNE TYP CE

ODPYLACZE CYKLONOWE TYP CE

Odpylacze cyklonowe CE, ze względu na zwiększoną odporność na erozję pyłową są stosowane szczególnie  w technologiach, których występują pyły erozyjne, jak np.: w energetyce przemysłowej przy odpylaniu spalin z kotłów, przy produkcji sypkich materiałów budowlanych, w przemyśle koksowniczym, odlewniczym, węglowym itp.  Wydajność ich wynosi  800 – 70.000 m3/h.

Odpylacze cyklonowe można stosować również w innych technologiach, gdzie pyły są mniej erozyjne a wymagania odnośnie skuteczności działania są wysokie.