FILTRY PULSACYJNE TYP ZPM

FILTRY  PULSACYJNE  TYPU ZPM

Filtry pulsacyjne typu ZPM są przeznaczone do odpylania gazów z pyłów sypkich i nieklejących.  Budowa modułowa stwarza , że filtry te mają zastosowanie we wszystkich gałęziach przemysłu. Największą przydatność wykazują w przemyśle cementowym, wapienniczym, hutniczym, spożywczym, odlewniczym i kotłowniach. Filtry produkowane są o powierzchni filtracji od 6,4 m2 do 180 m2 jako jeden moduł. Zakres wydajności poszczególnych modułów wynosi od 500 m3/h do 20.000 m3/h przy Vf = 0,03m/s. i w dużej mierze zależy również od stosowanych włóknin filtracyjnych. Można stosować do 10 modułów.

Skuteczność odpylania osiąga się do 99,9 %.

Filtry typu ZPM wykonywane są  w całości lub też w zależności od warunków zainstalowania mogą być dostarczane  w podzespołach.

Typoszereg filtrów produkowany jest   w dwóch wariantach:

I wariant  –  filtr kompletny ze zsypem i  konstrukcją wsporczą

II wariant  –  filtr bez zsypu i konstrukcji wsporczej

Istnieje możliwość wykonania filtrów w wersji przeciwwybuchowej.

Do sterowania pracą filtra służy szafka sterownicza mikroprocesorowa pracująca na zasadzie różnicy podciśnień co powoduje mniejsze zużycie powietrza a zatem energii .

Wg. potrzeb szafka sterownicza odpowiednio zaprogramowana  nie wymaga regulacji, sama steruje pracą filtra bez ingerencji człowieka.

ZPM