ZASUWY DOZUJĄCO-PNEUMATYCZNE TYP ZPD

ZASUWA  DOZUJĄCO- PNEUMATYCZNA TYP ZPD

Zasuwy dozujące pneumatyczne typ ZPD stosuje się do zamknięcia lei zbiorczych pyłu pod urządzeniami odpylającymi suchymi, zbiornikami pyłu i tam gdzie gazy i pył nie są agresywne i temperatura ich nie przekracza 300 0C.

Szczególne zastosowanie mają do dozowania odpowiedniej ilości surowca, jak

cement, wapno, piasek, bentonit, i inne składniki potrzebne do dokładnego i wielokrotnego dozowania materiałów w procesie technologicznym przy produkcji betonu, zapraw, mieszanek formierskich w odlewnictwie metali oraz innych gałęziach przemysłu.