ZASUWA PYŁOWA TYP ZP – 200

ZASUWA PYŁOWA TYP ZP – 200

Zasuwy pyłowe typu ZP stosuje się do zamknięcia lei zbiorczych pyłu pod urządzeniami odpylającymi suchymi, zbiornikami pyłu i tam gdzie gazy i pył nie są agresywne i temperatura ich nie   przekracza 300 0C.