ODPYLACZE DO KOTŁÓW GRZEWCZYCH TYP A-MGK

ODPYLACZE  DO KOTŁÓW GRZEWCZYCH TYP  A-MGK

Odpylacze do kotłów grzewczych typ A-MGK są przeznaczone głównie do odpylania spalin pochodzących z palenisk kotłów grzewczych    o wydajności 200 ¸ 1000 Mcal/h. Górna granica temperatury odpylanych gazów może wynosić 5500 K, zaś natężenie ich przepływu powinno się zawierać w granicach 0,22 ¸ 1,7 m3/s. Nie wyklucza się przy tym wykorzystania odpylaczy tego typu do innych celów, gdzie powstają pyły sypkie.

Celem prawidłowego doboru odpowiedniego typu odpylacza przez Instytut Techniki Cieplnej w Łodzi zostały opracowane karty katalogowe, na poszczególne typy odpylaczy.