FILTRY PULSACYJNE TYP FCP

FILTRY PULSACYJNE TYP FCP

Przeznaczone są do odpylania powietrza z pyłów suchych i nieklejących, przeznaczone
są głównie do odpylania dużych lub dużej ilości pomieszczeń. Stosowane są jako stacje centralnego odkurzania.
Zanieczyszczone powietrze transportowane jest przeważnie systemem rurociągów stalowych. podciśnienie
zasysanego powietrza wynosi do 40.000 Pa (4000 mm H2O).
Filtry FCP mogą pracować w instalacjach podciśnieniowych do 40.000 Pa i nadciśnieniowych do ok. 10.000 Pa.
Regeneracja worków następuje w sposób identyczny jak w filtrach ZPA i ZPM.
Maksymalna koncentracja pyłu przed filtrem może wynosić do 300 g/m3,
Skuteczność odpylania wynosi pow. 99,9 %.
Koncentracja pyłu na wylocie z filtra wynosi poniżej 50 mg/m3.
Potrzebna ilość powietrza do regeneracji wynosi ok. 10 litrów w warunkach normalnych.