DOZOWNIK CELKOWE TYP B-200

DOZOWNIK CELKOWY TYP B – 200

Dozownik celkowy B-200 znajduje zastosowanie w urządzeniach i instalacjach odpylających i służy do opróżniania zsypów i zbiorników z materiałów i pyłów sypkich nie agresywnych o temperaturze do 2500C.

Działanie dozownika polega na tym, że wpadający przez otwór wlotowy materiał (pył) ze zsypu lub zbiornika jest przemieszczany w celkach pomiędzy skrzydełkami obracającego się bębna dozownika i wydalany na zewnątrz przez otwór wylotowy. Skrzydełka bębna stanowią równocześnie śluzę zamykającą szczelnie zsyp filtra lub zbiornika.