CYKLON PIONOWY TYP D i DC

CYKLONY PIONOWE TYP D i DC

Cyklony typu D znajdują zastosowanie do oddzielania pyłów sypkich nie ścieralnych jak np. pyły z urządzeń do obróbki drewna. Cyklony typu Dc służą do wychwytywania pyłów bardziej erozyjnych np. pyłów kotłowych.
Zarówno cyklony D jak i Dc mogą być instalowane na zewnątrz pomieszczeń.